In Dust Troll

01.01.2013 18:39
In Dust Troll Je skupinový projekt spřízněných duší. Malíři-umělci s podobným estetickým cítěním propojují své specifické vnímání do společného celku. Při společné výtvarné realizaci dochází ke vzájemnému ovlivňování, postupnému slaďování představ a vnímání vnitřních energií. Během procesu malování...