Banzai, Mistře! , Galerie města Blanska, 3.5. - 30.5. 2014

26.04.2014 07:44

 

Na těchto odkazech můžete dodatečně shlédnout podobu výstavy Banzai, Mistře!, přečíst si článek nebo shlédnout tv reportáž.

MgA. Lukáš Orlita, 28.5. 2014

 https://www.galerie.blansko.cz/fotogalerie/nggallery/2014/2014banzai-mistre

https://www.blansko.cz/clanky/2014/05/banzai-mistre

https://www.blansko.cz/media/televize-blansko/videozurnal/video/506

https://www.facebook.com/galerieblansko/photos_stream

Banzai, Mistře!

Galerie města Blanska

3.5. – 30.5. 2014

 

Výstava „Banzai, Mistře!“ je poctou významnému akademickému malíři Jiřímu Načeradskému k jeho nedožitým 75. narozeninám. Profesor Načeradský patřil v 60. letech k nejvýraznějším představitelům hnutí Nová figurace a svou dlouholetou tvorbou aktivně ovlivňoval nejen umělecké dění, ale i své studenty až do současnosti.  

 

Průřezová výstava prezentuje výběr 21 žáků, kteří absolvovali ateliér Monumentální malby AVU v Praze nebo ateliér Figurální malby FaVU VUT v Brně, kde Jiří Načeradský působil celkem 10 let. Je součástí tradice výstav, organizovaných zejména brněnským okruhem Načeradského studentů, díky němuž se uskutečnily společné výstavy Krásný nový svět (2006, Galerie u Pastýře, Brno), Načeradského jedenáctka (2009, Dolmen, Praha), Předvoj (2013, Vltavín, Praha) a Banzai!!! (2013, Městské divadlo Brno).

 

Tvorbu žáků profesora Načeradského spojují především figurální motivy a práce s velkými formáty. Přijďte objevit stopy velkého učitele, hranici mezi inspirací a vlastní originální cestou v dílech Josefa Bolfa (AVU), Romana Trabury (AVU), Lubomíra Typlta (FaVU, Německo), Zbynka Sedleckého (FaVU, AVU), Dana Trantiny (AVU), Micl (AVU), Roman Šafránek (AVU), Eliška Jakubíčková (AVU), Irena Křivánková (FaVU), Marty Morice (FaVU), Jany Kasalové (FaVU), Dity Perrier (FaVU), Báry Lungové (FaVU), Lenky Pilařové (FaVU), Jana Spěváčka (FaVu), Lukáše Orlity (FaVU), Pavla Matysky (FaVU), Jiřího Kuděly (FaVU), Libora Veselého (FaVU, AVU), Milana Kubeše (FaVU) nebo Jiřího Pikouse (FaVU).

 

Výstavu doprovodí krátké texty a vzpomínky Načeradského žáků, reflektující vliv učitele na jejich tvorbu, včetně vysvětlení jeho oblíbeného pokřiku. Tak tedy naposled – „Banzai, Mistře!“

 

 

23. dubna 2014

MgA. Lukáš Orlita