Co je to Kunke Kwasmann?

01.01.2013 18:22

Galerie Kunke Kwasmann je prezentací skupinového projektu, kde každý ze zůčastněných je „vědomou“ mozaikou většího a neustále se vyvíjejícího celku.

Přátelská skupina sdružená kolem „Avatara“ Kunke Kwasmann (virtuální postava Second Lifu) se podílí na vzájemném propojování dílčích poznatků a pocitů se „záměrem“ postupně vyjádřit a vybudovat hravou, kreativní, výtvarně-myšlenkovu konstrukci.

Vše jest propojené a každý přispívá aktivně či pasivně svým specifickým dílem. Cíl není úplně jasně daný. Respektivě je jím prohlubování vědomostí a nabývání nových zkušeností. Avšak se specifickým vědomím, že je potřeba významně až naprosto změnit přístup k „přemýšlení“, přístup ke vnímání „prostoru“, změnit bytí ve „vnějším a vnitřním“ prostoru (změnit paradigma) .

Důležitý je samotný proces sebepoznávání a sdílení zkušeností.

Je zajímavé sledovat, že dochází k souběžným a zdánlivě nezávislým sledováním podobných námětů, aby bylo posléze při společných diskuzích shledáno, že postupujeme velmi podobným až identickým směřem. Pochopitelně pracujeme s reinterpretací myšlenek ostaních členů a hledání zapojení nových poznatků do výtvarné formy.

https://kwas.webnode.cz/

 

MgA. Lukáš Orlita