Co pro mě znamená malovat obraz?

01.01.2013 18:46

Výtvarné dílo, a výtvarný proces s ním úzce související, chápu jako vibrační nástroj strukturálního

vyjádřování podvědomí.

Vyjádření prazákladního. Přání, chtíč, touha...

Obraz je tedy pro mě záznam energetické vibrace umělce-malíře.

„Vědomě nevědomý, podvědomě vědomý“ způsob poznávání prazákladního určení se záměrem

sdělit tuto zkušenost ostatním a oslovit podobně naladěné.

Divák, který pozitivně reaguje na konkrétní umělecko dílo je tedy jedinec s podobným vibračním

charakterem či jedinec, jehož určitá struna základní povahy, struna zkušeností, vědomostí,

struna otevřenosti byla rozehrána na základě podobnosti ( podobné se přitahuje ).

 

MgA. Lukáš Orlita