Jak chápu pojem "Vědomí"?

17.11.2013 15:25

Vycházím z toho, že stav našeho vědomí určují a ovlivňují vědomé a podvědomé myšlenkové struktury, které se v nás utvářejí od narození. 

Je tedy pochopitelné, že o vědomí můžu vědět jen tolik, kolik mi moje myšlenkové struktury vědět dovolí.

 

Nicméně zároveň vím, že hledáním a přijímáním nových myšlenkových vzorců, dochází i k přijímání nových informací, které mimo jiné způsobují i změny ve vědomí.

 

V tuto chvíli vnímám vědomí jako schopnost vnímat širší komplexnost všech jevů ve vlastním životě.

A malba je mi nejdůležitějším prostředkem k onomu postupnému rozbalování vědomí, které v záblescích ukazuje naprosto jinou kvalitu než ono běžné vědomí zatížené intelektuálním balastem a nekontrolovanými vášněmi.

 

17.11. 2013

MgA. Lukáš Orlita