...mezi Nebem a Zemí, Městské divadlo Brno, 4.6. - 30.6. 2014

28.05.2014 08:51

https://www.galeriekunkekwasmann.cz/

 

…mezi Nebem a Zemí

 

Dovolujeme si Vás pozvat k prezentaci Projektu Alef.

Projekt Alef je výzkumné dílo skupiny přátel, kteří propojováním výtvarného umění s uměním starobylých duchovních konceptů hledají a nacházejí hluboké souvislosti, dnešním moderním člověkem zapomenuté a nevyužívané. K řadě dávných poznatků a jejich znovu potvrzení se propracovává moderní věda přes takové obory jako je kvantová fyzika, informační technologie, psychologie atd.

 

Na výstavě v Městském divadle Brno jsou prezentovány obrazy a informační studijní záznamy vycházející ze starobylých konceptů jakým je např. čínský I-Ting (Kniha proměn) nebo Posvátná geometrie, učení rozšířené ve starověkém Egyptě, Řecku a dalších zemí.

Kniha proměn je specifická používáním systému dvou čar (plné a přerušené), což je tisíce let starý způsob zapisování binárního kódu 0 a 1, tedy systému bez kterého by dnešní svět počítačů a mobilů nebyl vůbec představitelný.

Obecně nejznámějším produktem Posvátné geometrie jsou tzv. Platónská tělesa. Což jsou pravidelné mnohostěny složené z pravidelných mnohoúhelníků. Těles je pouze a jen pět (víc jich není konstrukčně možných- Osmi-stěn, Čtyř-stěn…). Ve starověku byly tyto jednotlivé útvary přiřazeny k živlům Vzduch, Oheň, Voda a Země – v moderním jazyce Plyn, Plasma, Kapalina a Hmota. V psychologickém světě má toto rozdělení význam Myšlení, Zkoumání, Cítění a Konání.

 

Připojte se k dobrodružné cestě, k cestě propojování obrazů a informací, obohacování zkušeností a získávání nových zážitků na základě používání obou mozkových hemisfér (pravé i levé, tedy části sjednocující a citové a části logické a rozumové).

 

Na projektu se podílí za malířskou část Jan Spěváček, Lukáš Orlita, Bohunka Olešová a Denisa Belzová, za část informační Igor Netušil, Jan Mynář, Pavel Vagner.

Na instalaci výstavy se podílela architektka Jana Šinkyříková.

 

27.5.2014

MgA.Lukáš Orlita