Obludarium, Malá galerie VÚVeL, Brno, 27.6. - 9.8. 2013

27.06.2013 09:52

Cyklus „Obludarium“, který kreslím a maluji od roku 2012, je cyklem figurativních kompozic s alegorickou a archetypálně mnohovýznamovou rovinou. Rovinou pátrání, odkrývání, pochopení a naplňování. Malířské a kompoziční hledání správného výrazu, sugestivního postoje či specifického gesta je pro mě jakýmsi zkoumáním vnitřních psychických stavů s jejich následným vědomým a podvědomým odhalováním. V tomto hledání si vypomáhám příběhy vlastní imaginace s odkazy na známé příběhy Faustů a Markétek či jiných inspirativních, tragických a katarzních postav. Příběhy vlastní fantazie chápu jako živý nástroj dalšího utváření vědomí. Mé příběhy se točí kolem postav s maskami. Postavy vzdáleně připomínají potápěče nebo kosmonauty, jejich ochranné obleky včetně masek se dávno staly součástmi kůže, organicky jí prorostly, případně ukazují stav postupující metamorfózy. Svým způsobem reflektuji křehkou rovnováhu mezi životem a nebytím, mezi bdělým vědomím a nekontrolovatelným sněním.

Malby a airbrushové kresby, které zde prezentuji, vznikají částečně jako kompoziční a barevné skicy pro malby na plátnech, zároveň jsou však myšleny jako hotová samostatná díla. V malbě na papírech si ujasňuji témata, která mě zajímají, a vypilovávám rukopis, v němž kombinuji řadu technických postupů, ať už je to malba airbrushem, špachtlí či štětcem.

 

 

7. června 2013

MgA. Lukáš Orlita