Ostrava - Brno!!! ( Lukáš Orlita, Jan Spěváček ), Ostrava

01.01.2013 20:17

 


Ostrava – Brno!!!

Galerie Jáma 10, Nádražní 91, Ostrava

 

MgA. Lukáš Orlita (1974) a MgA. Jan Spěváček (1973) jsou absolventi Fakulty výtvarného umění VUT v Brně. Vystudovali v ateliéru malby u prof. ak. mal. Jiřího Načeradského.

 

Ve své tvorbě se oba malíři zabývají hlubší, tajemnější až skrytou rovinou zobrazovaného.

Lukáš Orlita se postupně přes architektonicky a geometricky promýšlené kompozice propracoval k poloze spekulativně figurativní, v nichž se zabývá archetypálními rovinami existujícího. Jan Spěváček se dlouhodobě zabývá meditativním zobrazováním vodních hladin, jež v posledních letech posunul do polohy akční malby využívající technik drippingu a kaligrafie, čímž posouvá svou tvorbu do čistě kreativní, svobodné, prožitkové polohy.

 

Zajímavá je práce obou malířů s pohybem mezi vnitřní a vnější stránkou skutečnosti.

Lukáš Orlita své hlubinné sebepoznávání podvědomých a nevědomých rovin převádí do jasnějších až ostře ohraničených forem figurativních kompozic. Jan Spěváček se naopak z povrchu hladin propracovává do intelektem neovládaných, intuitivních, instinktivních, barevně splývavých hloubek.

 

Rovněž v pojetí barvy můžeme najít mezi oběma malíři kontrast. V tvorbě Lukáše Orlity hraje významnou roli světlo a stín a tím vznikající výrazné barevné či světelné kontrasty, jež podtrhují již tak velké napětí v jeho obrazech. Jan Spěváček dává přednost barevně monochromnějšímu, elegantně vyváženému ladění, ve kterém vyniká jak jeho smysl pro expresivní celek, tak smysl pro drobný detail.

 

Tvorba obou autorů je v osobní rovině hledáním vlastního protipólu, vyvažováním psychických a racionálních charatkeristik, a tedy sjednocujícím doplňkem samotného autora. Současně je protipólem vznikajícím mezi autory vytvářejícím celek na nové, vyšší rovině.

 

MgA. Lukáš Orlita (prosinec 2012)