Seznámení s In Dust Trollem

01.01.2013 18:39

In Dust Troll Je skupinový projekt spřízněných duší. Malíři-umělci s podobným estetickým cítěním propojují své specifické vnímání do společného celku. Při společné výtvarné realizaci dochází ke vzájemnému ovlivňování, postupnému slaďování představ a vnímání vnitřních energií.

Během procesu malování dochází až ke zkušenosti společného šamanského tance s různým stupněm zapojení.

Skupina tedy tvoří jakýsi živý organismus, kde jednotlivé buňky na základě síly či slabosti vzájemně interreagují a vytváří společný obraz.

Nápad jednotlivce je postupně a citlivě přetransformován jinou myslí.

Hranice toho, kdo co konkrétně vymyslel, splývají či se zajímavě prolínají a překračují.

 

MgA. Lukáš Orlita