Zajímá mě

 

V této sekci uvádím odkazy na webové stránky, články a videa, se kterými se setkávám během snahy o hlubší pochopení psychologické a tématické roviny vlastní tvorby.

 

Jsem si vědom toho, že dobrý obraz by měl působit i bez hlubšího vysvětlování myšlenkového a citového pozadí. Je mnoho malířů, kteří o svých vnitřních světech neradi hovoří. Obvykle se této role za ně zhostí výtvarný teoretik, který někdy trefně jindy méně adresně popíše autorovy ideové záměry a vývoj v jeho malbě. Stává se však, že z úst kurátora vyznívají některá témata obrazů velmi banálně a v pocitu malíře se opět objeví pochybnost, jestli by se obrazy měly vůbec popisovat.

 

Pokud si malíř nepřeje, aby jeho obraz byl jen jakousi zvětšenou popisnou ilustrací, což je jedna z častých cest k výtvarně nezajímavému obrazu, může malíř poskytnout určité ideové zdroje, ze kterých čerpá a které můžou přiblížit divákovi jeho výtvor.

 

Konečnou  kvalitu obrazu ovlivňuje i to, jak malíř o malování přemýšlí a nakolik si uvědomuje téma, které zobrazuje. Vyvážená estetická stránka malby by měla vyvěrat spíše z hloubky prožitku a pochopení tématu než-li z naučených pravidel o malbě.

 

Malovat se samozřejmě dá i bez vědomých příběhů. Nicméně za každou snahou malovat obraz se skrývá zajímavá psychologická rovina malíře, která každého dříve nebo později dovede ke zkoumání. Snaha o pochopení této hlubší roviny není nakonec ničím jiným než onou trvalou snahou o pochopení sebe sama, své role a věčnou snahou o dokonalý obraz.

 

17.11. 2013

MgA. Lukáš Orlita